K Kwong 造型貼紙

HK$20.00價格

今次介紹係貼紙set,三大造型包括:

代表博士的專業知識:化學K Kwong, 
代表博士的活力:行山映相 K Kwong 及
代表博士的大愛無私精神亦對日後除罩的寄望:愛心K Kwong......

喂!😾你好啦喎!copy and paste!連錯字都未改!

等陣...仲有K仔連啜炮發的造型同埋代表佢既KIS2貼紙,點解係KIS2?話說有一日我地問博士有咩化學物質佢最鍾意,佢好靦腆咁同我哋講二硫碘化鉀,
👩🏾‍🦱❓二流點法𠺢?👩🏾‍🦱❓
原來二硫碘化鉀化學symbol係KIS2=KISS😘😒......所以我哋想將呢個無奈感送俾大家。

郵寄方式:我們會於每一個星期四截數於下一個星期二寄出郵件,寄出後會發出郵件確認。快遞需時3至5日。

注意:1.必需提供香港正確郵寄地址,提供不正確地址而導致寄失/打回頭,本公司不會負責,如打回頭需客人支付重寄郵費

2.本公司接受退款,但信用咭收費($7.45)不能退回,敬請諒解

3.本公司暫不支持海外郵寄服務,有需要請自行安排轉運
4.香港速遞 Hong Kong Speedie暫不支援離島及邊境地區,會自動改為香港郵政以掛號形式寄出

 

    HK MASK

    57020089

    香港荃灣海盛路3號TML廣場20樓B室

    ©2020 by HK Mask.